IDIS international design recruitment
IDIS design business support
IDIS business exchange
capability development
T (070) 394 98 75 - F (070) 394 98 76 - info@idis.info - route

IDIS TEMPEX: collegiaal in- en uitlenen in barre tijden

We zitten midden in een financiële crisis en de daaruit voortgekomen economische recessie. Het effect van deze recessie op de ontwerpbranche is heel divers. Er zijn bureaus die te maken hebben met een drastische terugloop van opdrachten. Op andere plaatsen gaat het nog redelijk, en er zijn zelfs bureaus die het ook nu nog uitgesproken druk hebben. Of het goed of slecht gaat heeft te maken met veel verschillende factoren, zoals het soort klanten waarvoor een bureau werkt, de 'tak van sport' waarin een bureau gespecialiseerd is, enz. Hoe dan ook: sommige bureaus hebben te weinig werk, andere bureaus komen handen te kort.
Bureaus die te maken hebben met een terugloop van opdrachten, komen er -om het hoofd boven water te houden- niet onderuit om in de kosten te snijden (lees: het personeelsbestand in te krimpen). Dat is vervelend, want de door medewerkers opgebouwde kennis en ervaring gaan voor het bureau verloren. Anderzijds zijn de bureaus die op dit moment nog steeds voldoende werk hebben ook voorzichtig met hun vaste kosten: nu nog volop werk betekent niet per definitie dat de orderportefeuille over een paar maanden nog steeds gevuld zal zijn. Flexibel blijven is voor hen dus het motto.

De essentie van IDIS TEMPEX (TEMporary People EXchange) is het met elkaar verbinden van (tijdelijke) overcapaciteit van bureaus enerzijds met de (tijdelijke) behoefte aan gekwalificeerde designprofessionals anderzijds. Gebaseerd op de veronderstelling dat de bureaus met overcapaciteit hun mensen eigenlijk liever niet ontslaan en de bureaus met volop werk nu eigenlijk geen nieuwe, vaste mensen willen aannemen. IDIS TEMPEX ondersteunt en begeleidt dus het tijdelijk uitlenen van medewerkers van het ene bureau en het inlenen door een ander bureau.